ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ

ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ อ่านต่อ