ด่วนที่สุด หยุดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงา อ่านต่อ

ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ

ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ อ่านต่อ