ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของเรา ทั้ง 3 คน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) เต็ม 100 คะแนน และการประกวดในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวการศึกษา