วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาส มหามง อ่านต่อ