ด่วนที่สุด หยุดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงา อ่านต่อ